อุปกรณ์จราจรอื่นๆ เช่น กรวยจราจร กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ยางชะลอความเร็ว เสาหลักอ่อน