ป้ายเครื่องหมายเตือน เช่น ป้ายระวังอันตราย ป้ายระวังรถยก ป้ายระวังพื้นลื่น ป้ายระวังศีรษะ ป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้า ป้ายระวังสารเคมีอันตราย ป้ายระวังสารไวไฟ ป้ายระวังสารกัดกร่อน ฯลฯ