ป้ายแบบพับ ทรงสามเหลี่ยม เช่น ป้ายสวมถังดับเพลิง ป้ายสายดับเพลิง ป้ายล้างตาฉุกเฉิน ฯลฯ