ป้ายเครื่องหมายอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย เช่น ป้ายถังดับเพลิง ป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง ป้ายสัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ฯลฯ