ป้ายเครื่องหมายห้าม เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามจุดไฟ ป้ายห้ามถ่ายรูป ป้ายห้ามเข้าก่อนอนุญาต ป้ายห้ามสวมรองเท้าแตะ ฯลฯ